Marki, które aktywnie działają na rynku i dążą do zdobywania nowych klientów, często stają przed wyzwaniem utrzymania spójności. Prowadzenie licznych projektów i dostosowywanie się do nowoczesnych trendów komunikacyjnych zwiększa ryzyko utraty tej wartości i rozmycia jednolitego przekazu.


Dla zespołów marketingowych kluczowe staje się więc pilnowanie wielu aspektów, takich jak zasady brandingu, wytyczne komunikacyjne, czy spójność wizualna narzędzi marketingowych - od serwisów internetowych po materiały drukowane. 


Jest to niezbędne, aby użytkownik, niezależnie od kanału, mógł natychmiast rozpoznać i zidentyfikować markę, co zapewnia jej silny i spójny wizerunek.


W tym kontekście rozwiązaniem może okazać się zastosowanie tzw. design systemu.

Design system - co to jest?

Jest to zbiór zasad i elementów wpływających i porządkujących komunikację marki i tego jak ma być postrzegana przez odbiorców. W DS można znaleźć elementy brandingu, zasady i wytyczne komunikacji czy wytyczne projektowe.

Jakie korzyści generuje wdrożenie i prowadzenie design systemu w organizacji?

1. Spójność
Design system zapewnia spójność wizualną i funkcjonalną we wszystkich elementach brandingu marki. Niezależnie czy mowa o key visualu, czy o tym jak powinien wyglądać przycisk na stronie www.

2. Dostępność
Design System w formie otwartego serwisu internetowego umożliwia szybki i pełny dostęp każdego pracownika (ale także partnerów biznesowych) do rzetelnych i aktualnych informacji o marce. 24/7. 

3. Szybkość aktualizacji 
Zmiany wprowadzane w zakresie identyfikacji marki w DS są natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników. 

4. Kontrola
Ciągła i pełna kontrola nad procesem wdrażanych zmian w elementach DS. Łatwa do weryfikacji ewolucja zmian w wizerunku marki.

5. Ciągłość
Dzięki DS wdrażanie nowych pracowników odpowiedzialnych za komunikację marki jest szybsze i bardziej efektywne. Mniejsze zagrożenie utraty postępów prac dot. wizerunku w przypadku nagłych zmian personalnych.


Jeśli uważasz, że design system byłby dobrym rozwiązaniem dla Twojej marki - napisz do nas, pomożemy go wdrożyć.

  • linkedin