Koniec roku to czas podsumowań. Dlaczego działy marketingu i komunikacji powinny przeanalizować miniony czas i co ciekawego działo się w życiu marki w ostatnich 365 dniach? 


Prezentacja w zwięzłej i przystępnej formie całego okresu działalności marki ma duży potencjał wizerunkowy.

Największe korzyści to:

⚫ podtrzymanie relacji z odbiorcami i zwiększenie zaangażowania odbiorców
⚫ przypomnienie o osiągnięciach firmy, podkreślenie jej stabilności i dynamiki rozwoju
⚫ podkreślenie transparentności prowadzonej polityki 
⚫ wzmocnienie motywacji i dumy z organizacji w świadomości pracowników 
⚫ wyróżnienie się na tle konkurencji, wybierając ciekawą formę zaprezentowania

Co warto komunikować?

Na przykład wzrost przychodów, nowe produkty/usługi, ekspansja zagraniczna, nowi klienci i partnerstwa, osiągnięcia pracowników, certyfikaty, działania CSR, nagrody i integracje itp.

W jaki sposób?

⚫ animacja ▶ kilka minut atrakcyjnej opowieści o najciekawszych dokonaniach marki,
⚫ infografika statyczna ▶ jedna kreatywna grafika prezentująca oś czasu i osiągnięć w ubiegłym roku,
⚫ landing page ▶ najbardziej interaktywna forma mogąca posłużyć nie tylko do prezentacji wydarzeń z jednego roku, ale także jako archiwum dokonań z kilku lat.

Chodzi Ci po głowie taki projekt? Daj znać!

#komunikacja #brand #podsumowanie #wizerunek

  • linkedin