Czy brytyjskie strony www stosują “politykę cookies” czy “politykę biscuits”?;)

Niezależnie od odpowiedzi na to arcyważne pytanie, kwestia dot. gromadzenia, zarządzania i przechowywania ciasteczek jest istotna z punktu widzenia przestrzegania prawa, co powinno zachęcić właścicieli platform internetowych do szczegółowej analizy swoich “ciasteczkowych” polityk.

Dodatkowo na horyzoncie "ciasteczkowej" kwestii coraz mocniej zarysowuje się googlowski projekt Privacy Sandbox. Jego wdrożenie w drugiej połowie 2024 r. może przynieść małą rewolucję. Jesteś na to przygotowany?

Poniżej zebraliśmy listę najważniejszych aspektów tego tematu dotyczących funkcjonowania platform internetowych w Polsce na dzień dzisiejszy. Zapraszamy do pudełka z ciasteczkami! Smacznego 🍪

 

1. Zgodność z prawem

Upewnij się, że Twoja polityka cookies jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, m.in jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej.

2.  Rzetelne informacje

Użytkownicy powinni być jasno i wyczerpująco informowani o tym, jakie cookies są używane na stronie, do czego służą, jakie informacje zbierają i jak długo są przechowywane.

3. Zgoda użytkownika 

Wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika na stosowanie cookies, zwłaszcza tych służących do celów śledzenia lub analizy. Zgoda ta powinna być świadoma i wyraźna.

4. Możliwość wyboru 

Użytkownicy powinni mieć możliwość wyboru, które cookies akceptują, a które nie. Nie można ich zmuszać do akceptacji wszystkich cookies jako warunku korzystania ze strony.

5. Polityki cookies 

Polityka cookies powinna być łatwo dostępna dla użytkowników, najlepiej poprzez wyraźny link na stronie głównej.

6. Aktualizacje polityki

Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoją politykę cookies, aby upewnić się, że nadal jest zgodna z najnowszymi przepisami i najlepszymi praktykami.

7. Bezpieczeństwo danych 

Zapewnij odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych za pomocą cookies, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu dostępowi.

 

Szukasz wsparcia w audycie polityki cookies?

[email protected] 
tel. 530 402 819

  • linkedin