GTC

Raport ESG dla Global Trade Center

Raport ESG dla Global Trade Center
Usługi: Komunikacja Visual design

Raport ESG dla Global Trade Center

W 2021 roku Global Trade Center wdrożyło Politykę ESG, czyli Environmental, Social, Governance (ESG to skrót oznaczający szereg czynników pozafinansowych, które pomagają firmom raportować działania związane ze wskaźnikami: środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego). To wydarzenie zdominowało sposób, w jaki chcieliśmy wraz z klientem przedstawić sprawozdanie właśnie za ten rok.

Zasady zrównoważonego rozwoju są jasne – autentyczne zaangażowanie raportujemy w sposób autentyczny, dokumentujący wykonane działania. Dlatego w warstwie wizualnej postawiliśmy na fotografie ilustrujące fakt, że GTC w swoim portfolio posiada przede wszystkim ekologiczne i certyfikowane budynki. Ponieważ firma już od 2015 roku inwestuje w nieruchomości przyjazne środowisku oraz efektywnie wykorzystuje zasoby w całym cyklu życia budynków, materiału do użycia w warstwie graficznej nam nie zabrakło.

Raport ESG dla GTC

 
Poza obszarami, które wymagały „informacji w pigułce”, praktycznie zrezygnowaliśmy z piktogramów, będących często dominującym elementem szaty graficznej raportów. Za to do każdej z kluczowych wartości przypisaliśmy jeden kolor z uzupełniającej palety barw wskazanych przez księgę znaku GTC.
 

Raport niefinansowy

 
To dziesięć kolorów dedykowanych Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals) określonych przez ONZ na lata 2015–2030, które ilustrują znaczące obszary dla GTC. I tak powstała wskazówka nawigacyjna, porządkująca zbiory treści wokół danego zagadnienia. 

Ważne dla klienta - ważne dla projektanta

Ponieważ ESG nie może być „dodatkiem” do działalności przedsiębiorstwa, ale fundamentem działania każdej komórki w firmie, cele ESG kształtują strategię przedsiębiorstwa. 
 

Raport odpowiedzialność społeczna


Dlatego w pracy nad Raportem GTC – ESG 2021 towarzyszyły nam wytyczne strategiczne Klienta: biznes oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju, inwestycje biorące pod uwagę środowisko i ludzi, a realizacje podyktowane ekologią i bezpieczeństwem. Słowem, zarządzanie Grupą zgodnie z najlepszymi praktykami ESG. 

Raport - odpowiedzialność społeczna GTC


Działalność zgodna z prawem i zasadami etycznymi, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko; bycie dobrym sąsiadem i odpowiadanie na lokalne potrzeby w sąsiedztwie inwestycji GTC – to kluczowe tematy, które przedstawiliśmy w przejrzystej formie, dostosowując ilość szpalt, wielkość grafik i zakomponowanie fotografii do standardów publikacji przyjaznej odbiorcom.

Dlaczego my?

Co zadecydowało o tym, że marka Global Trade Center postanowiła zlecić agencji NoMonday stworzenie wydawnictwa sprawozdawczego z działalności społecznej GTC? Prawdopodobnie nasze doświadczenie w zakresie nowoczesnego raportowania! 
 

raport ESG za rok 2022 dla GTC


Posiadane w portfolio projekty, realizowane dla innych spółek giełdowych, takich jak Grupa Polsat Plus, Grupa Agora, CCC, Erbud czy Famur, stanowią rękojmię dla potencjalnych klientów. Co więcej, nasze raporty cieszą się dobrymi opiniami w grupach interesariuszy, a przecież feedback jest bardzo ważny – tak dla firm, jak i dla naszych projektantów.

Jeśli chcesz skonsultować z nami temat związany z raportowaniem, zapraszamy do kontaktu. Pisz na adres: [email protected]Możesz też zadzwonić pod numer 530 402 819.

Klient:
GTC
Rok:
2022

Napisz do nas

* pola wymagane