Graphic Designer

Graphic Designer

NoMonday to niezależna agencja reklamowa z Rybnika - tworzymy rozwiązania dla biznesu oraz kształtujemy wizerunek marek. Poszukujemy Graphic Designera, który będzie odpowiedzialny za tworzenie projektów do kanałów online i offline.

Kto: NoMonday 
Gdzie: Rybnik (praca w biurze) 
Stanowisko: Graphic Designer
Wynagrodzenie: adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia (UoP, B2B)
E-mail: [email protected] 


Czym będziesz się zajmować:

Czego oczekujemy:

Co będzie mile widziane:

Co oferujemy:

Dołącz do naszego zespołu.

CV + Portfolio prosimy wysyłać na: [email protected], w tytule maila: Graphic Designer.
Chcielibyśmy zaznaczyć, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.)."

 

 

Wyślij CV i przekonaj nas do siebie!

Aplikuj na adres [email protected] z tytułem maila  „Graphic Designer”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Administratorem Danych jest NoMonday Sp. z .o.o z siedzibą: ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik. Kontakt w sprawie danych osobowych: [email protected] Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty przetwarzające dane w jego imieniu. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym biorą Państwo udział, a w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 24 miesiące), jednak nie dłużej niż do dnia wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści: Udzielam zgody Administratorowi Danych NoMonday Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 3, 44-203 na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Owiadczam również, że spełniony został wobec mnie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że zgłoszenia niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Napisz do nas

* pola wymagane