Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie. To niezwykle istotny temat dla wielu firm branży ubezieczeniowej.

Z wielką starannością przygotowaliśmy strategię komunikacji dla Aegon, która zaowocowała powierzeniem właśnie nam, projektów w ramach PPK.

  • linkedin