Account Executive

Account Executive

Chcesz związać swoją karierę zawodową z reklamą i marketingiem internetowym? Jesteś pełną energii, otwartą osobą szukającą wyjątkowego doświadczenia zawodowego? Zdobądź je w NoMonday! Do naszego zespołu szukamy osób na stanowisko account executive.

 

Oczekujemy:


Oferujemy:

 Potrzebujesz więcej informacji na temat specyfiki pracy accounta w NoMonday? Zapraszamy do artykułu 
"Jak zostać accountem w agencji reklamowej?".
Tutaj link:  https://nomonday.pl/jak-zostac-accountem-w-agencji-reklamowej

Wyślij CV i przekonaj nas do siebie!

Aplikuj na adres [email protected] z tytułem maila  „Account Executive”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Administratorem Danych jest NoMonday Sp. z .o.o z siedzibą: ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik. Kontakt w sprawie danych osobowych: [email protected]. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty przetwarzające dane w jego imieniu. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym biorą Państwo udział, a w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 24 miesiące), jednak nie dłużej niż do dnia wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Informujemy, że zgłoszenia niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Napisz do nas

* pola wymagane